Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

"Τα ποτάμια της Ελλάδας" (εργασία σε PowerPoint): Μέρος α'...

Η εργασία της Ναταλίας από την τάξη μας...