Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά...

Η διαστολή και η συστολή των στερεών στην επόμενη παρουσίαση. Μαζί και πληροφορίες καθώς και οι απαντήσεις των εργασιών.

Προσοχή και πάλι! Οι παρατηρήσεις της παρουσίασης αφορούν τα πειράματα με τα νομίσματα, όπως είναι στο βιβλίο. Στην τάξη κάναμε αντικατάσταση με το πείραμα που δείχνει η διπλανή εικόνα.