Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Μετατροπές ύλης: Εξάτμιση και Συμπύκνωση ...

Όταν ένα υγρό δέχεται ενέργεια, μετατρέπεται σε αέριο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται εξάτμιση. Για παράδειγμα, όταν το νερό δέχεται θερμότητα, μετατρέπεται σε ατμό.

Αντίστροφα, όταν ένα αέριο χάνει ενέργεια, μετατρέπεται σε υγρό. Το φαινόμενο αυτό λέγεται συμπύκνωση. Για παράδειγμα, όταν τα σύννεφα χάνουν θερμότητα (ψύχονται), μετατρέπονται σε νερό (βροχή).

Στην επόμενη παρουσίαση βλέπουμε τα φαινόμενα της εξάτμισης και της συμπύκνωσης, όπως τα μάθαμε στο σχολικό βιβλίο. Εννοείται πως παρατηρήσεις και συμπεράσματα μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικά από αυτά που βγάλαμε στη σχολική τάξη.

Μαζί με τη θεωρία, στην παρουσίαση υπάρχουν και πληροφορίες καθώς και οι απαντήσεις των εργασιών.