Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά...

Όπως τα στερεά, έτσι και τα υγρά διαστέλλονται όταν θερμαίνονται και συστέλλονται όταν ψύχονται. Ας το δούμε αναλυτικά στην επόμενη παρουσίαση. Προσοχή στην παρατήρηση και στο συμπέρασμα! Είναι ενδεικτικά καθώς το πείραμα στην τάξη το κάναμε ελαφρώς διαφορετικά.