Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Διαδραστική εξάσκηση στη μετατροπή μεικτών αριθμών...

Με τις επόμενες δραστηριότητες μπορείς να κάνεις μια καλή εξάσκηση στη μετατροπή μεικτών σε κλάσματα και το αντίστροφο.

Στην πρώτη δραστηριότητα (αριστερή εικόνα) μετατρέπεις ένα κλάσμα που ο αριθμητής του είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή ("καταχρηστικό κλάσμα") σε μεικτό αριθμό.
Στη δεύτερη δραστηριότητα (δεξιά εικόνα) μετατρέπεις έναν μεικτό αριθμό σε κλάσμα.

Προσοχή! Και στις δύο δραστηριότητες έχεις τη δυνατότητα να παίξεις με χρόνο ή χωρίς. Αν θέλεις να παίξεις χωρίς την πίεση του χρόνου, πάτησε "Practice Mode"(κλικ στις εικόνες για να μεταβείς στις δραστηριότητες)

Τις δραστηριότητες βρήκαμε στο blog