Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί και σε -ύς, -ιά, -ύ...

Από το βιβλίο γραμματικής, οι δύο κατηγορίες επιθέτων...

 (κλικ στις εικόνες για να ανοίξουν
   στο κανονικό τους μέγεθος)