Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ευθύς και πλάγιος λόγος...

Ας δούμε, πάλι από το βιβλίο γραμματικής, μερικά στοιχεία για τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο...