Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Εξάσκηση στα ελληνικά νησιά...

Μία δραστηριότητα για εξάσκηση στα νησιά και τα νησιωτικά συμπλέγματα.

Κάνε κλικ στη λέξη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, απάντησε σε κάθε ερώτηση και προχώρησε πατώντας το βελάκι =>