Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Είδη εξαρτημένων προτάσεων...

Από το ...άλλο βιβλίο γραμματικής, ας δούμε τα είδη των εξαρτημένων προτάσεων που έχουμε κάνει ως τώρα: Τις αιτιολογικές, τις τελικές και τις αποτελεσματικές (συμπερασματικές) προτάσεις...                  Αιτιολογικές προτάσεις

Τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις