Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Διαδραστική εξάσκηση στα κεφάλαια 20-22 (Ιστορία)...

Ώρα για μια καλή και δυνατή επανάληψη στα κεφάλαια 20 - 22, μέσα από τις επόμενες διαδραστικές ασκήσεις. Κάνε κλικ και ακολούθησε τις οδηγίες κάθε δραστηριότητας.

Προσοχή! Σε όλες τις δραστηριότητες παίζεις με αντίπαλο το χρόνο! Προσπάθησε να απαντάς όσο γίνεται γρηγορότερα...

Κεφάλαιο 20: Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1     (συμπλήρωση κενών) 


Κεφάλαιο 21: Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2     (αντιστοίχιση)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3     (συμπλήρωση κενών)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4     (σταυρόλεξο)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5     (συμπλήρωση κενών)


Κεφάλαιο 22: Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και με τους Ρώσους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6     (συμπλήρωση κενών)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7     (σταυρόλεξο)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8     (σταυρόλεξο)
πηγή: