Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

"Οι λίμνες της Ελλάδας" (εργασία σε PowerPoint): Μέρος ε'...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας...