Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

"Οι λίμνες της Ελλάδας" (εργασία σε PowerPoint): Μέρος β'...

Η εργασία του Σπύρου Δ. από την τάξη μας...