Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

"Οι λίμνες της Ελλάδας" (εργασία σε PowerPoint): Μέρος ζ'...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας (η δεύτερη για τις λίμνες)...