Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

"Ζώα υπό εξαφάνιση" (εργασία σε PowerPoint)...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας...