Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

"Προστατευόμενα είδη της Κέρκυρας" (εργασία σε PowerPoint)...

Η εργασία της Μαρίσας από την τάξη μας...