Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

"Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους" (παρουσιάσεις β' μέρος)...


* Επειδή το κεφάλαιο το κάνουμε σε δύο μέρη, από τη συγκεκριμένη παρουσίαση μας αφορά προς το παρόν μόνο το μέρος που αναφέρεται στους Βούλγαρους.