Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

"Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους" (παρουσιάσεις)...