Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

"Η χαμένη Ατλαντίδα" (εργασία σε PowerPoint): Μέρος δ'...

Η εργασία της Μαρίνας από την τάξη μας...