Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

"Οι λίμνες της Ελλάδας" (εργασία σε PowerPoint): Μέρος γ'...

Η εργασία της Αλεξάνδρας από την τάξη μας...