Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

"Το σκουλουκούιν"...

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι μια πολύ γνωστή και εξαιρετική ερμηνεύτρια. Έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, όμως ετούτο είναι ξεχωριστό! Με την πρώτη φορά που το ακούσαμε στην τάξη, το αγαπήσαμε και έκτοτε το τραγουδήσαμε αρκετές φορές. Κοντεύει να γίνει ο ύμνος μας...
Το εντυπωσιακότερο είναι ο κυπριακός του στίχος*!

Τραγούδι: "Το σκουλουκούιν"
Στίχοι: Γιώργος Χατζηπιερής
Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής
Πρώτη Εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη
Δίσκος: Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (2005)


Οι στίχοι του τραγουδιού
Στα κυπριακά                                                                             Στα ελληνικά (απόδοση)

Έβρεξεν μες την αυλήν μου                                                           Έβρεξε μες στην αυλή μου
τζιε έπαιζα με τα πηλά,                                                               κι έπαιζα με τις λάσπες
τζι είδα μέσα που το χώμα                                                           κι είδα μέσα από το χώμα
θκιο ματούθκια γελαστά.                                                             δυο ματάκια γελαστά
θκιο ματούθκια γελαστά.                                                             δυο ματάκια γελαστά.

Ήταν έναν σκουλουκούιν                                                              Ήταν ένα σκουλικάκι
τζι ήταν όπως την κλωστήν,                                                         κι ήταν όπως η κλωστή
ήβρεν μιαν μιτσιάν τρυπούαν                                                        βρήκε μια μικρή τρυπούλα
τσιε προσπάθαν να χωστεί                                                           και προσπαθούσε να χωθεί
τσιε προσπάθαν να χωστεί                                                           και προσπαθούσε να χωθεί

Σκουλουκούιν,σκουλουκούιν                                                       Σκουληκάκι, σκουληκάκι

πού πάεις χωρίς βρακούιν                                                          πού πας χωρίς βρακάκι
Έμπα μέσα στη φουλιά σου                                                         έμπα μέσα στη φωλιά σου
μεν πονήσεις τα λαιμά σου.                                                         μην πονέσουν τα λαιμά σου


Έπιασα το που το νούρον                                                             Το έπιασα από την ουρά

το φιλούιν το μιτσίν                                                                     το μικρό μου το φίλο
έπαιξα λλίον μητά του                                                                  έπαιξα λίγο μαζί του
τζι έκλεισα το στο ποτσίν.                                                            και το έκλεισα στο μπουκάλι.
τζι έκλεισα το στο ποτσίν.                                                            και το έκλεισα στο μπουκάλι.

Τζι ήρτεν έσσο η αρφή μου                                                           Κι ήρθε έξω η αδερφή μου
τσι έμπηξεν τες παουρκές.                                                            κι έβαλε τις φωνές.
Είπεν το τζιε του τζιρού μου                                                         Το είπε του πατέρα μου
τζι έδωκεν μου πατσαρκές.                                                           και μου έδωσε σφαλιάρες.
τζι έδωκεν μου πατσαρκές.                                                           και μου έδωσε σφαλιάρες.

Σκουλουκούιν, σκουλουκούιν                                                      Σκουληκάκι, σκουληκάκι
εν να σγάψω έναν λουκκούιν                                                      θα σκάψω ένα μικρό λακάκι
μες στη λάντα να σε χώσω                                                           μες στη γη για να σε χώσω

τον πελάν για να γλιτώσω!                                                         τον μπελά για να γλιτώσω.

*Η προσέγγιση στα κυπριακά και η (ελεύθερη) απόδοση των στίχων στα ελληνικά μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστές .