Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

"Τα ποτάμια της Ελλάδας" (εργασία σε PowerPoint): Μέρος ε'...

Η εργασία της Ελένης από την τάξη μας...