Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Μαθηματικά: "Κεφάλαια 25 - 26: Ισοεμβαδικά σχήματα - Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθογωνίου τριγώνου"...

Αφού μάθαμε τι είναι το Εμβαδό (επιφάνεια) ενός σχήματος ή μιας περιοχής, πάμε να δούμε πώς το υπολογίζουμε χωρίς να είναι ανάγκη να μετράμε ...κουτάκια!

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε:
  • πώς υπολογίζουμε Εμβαδό σχημάτων σε τετραγωνισμένο χαρτί
  • τι είναι τα Ισοεμβαδικά σχήματα
  • πώς υπολογίζουμε με μαθηματικό τρόπο το Εμβαδό σε συγκεκριμένα απλά σχήματα (τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ορθογώνιο τρίγωνο)
  • πώς υπολογίζουμε το Εμβαδό σε σύνθετα σχήματα
Για την (ελαφρώς διαφοροποιημένη) έντυπη μορφή του υλικού, κλικ εδώ για το κεφάλαιο 25 (Ισοεμβαδικά σχήματα) και εδώ για το κεφάλαιο 26 (Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθογωνίου τριγώνου)Δείτε και τις μονάδες με τις οποίες μετράμε το Εμβαδό ενός σχήματος...: