Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

"Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός"...

Τρελές αντισεισμικές οδηγίες και συμβουλές στο επόμενο βίντεο σε hip hop ρυθμό από τα Ημισκούμπρια και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας...