Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Βυζαντινοί στρατιώτες της περιόδου της Μακεδονικής Δυναστείας...


Πώς ήταν άραγε ο βυζαντινός στρατός της περιόδου της Μακεδονικής Δυναστείας; Τι εξοπλισμό είχαν οι στρατιώτες; Με τι όπλα πολεμούσαν;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνει η επόμενη παρουσίαση. Τα εντυπωσιακά σκίτσα, με τα οποία αναπαριστώνται στρατιώτες του βυζαντινού στρατού, δίνουν ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα...