Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

"Πομπηία" (εργασία σε PowerPoint)...

Μία από τις πιο γνωστές καταστροφές από ηφαιστειακή δραστηριότητα έγινε στην αρχαία πόλη Πομπηία, στην Ιταλία. Η Αλεξάνδρα από την τάξη μας βρήκε πληροφορίες και εικόνες και μας τις παρουσιάζει...