Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Ανέκδοτα...

Ανέκδοτα από τον Δημήτρη από την τάξη μας...