Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

"Οι Κατάφρακτοι, οι Βαράγγοι και οι Σκουτάτοι" (εργασία σε PowerPoint)...

Ο Σπύρος Δ. από την τάξη μας έψαξε και βρήκε εικόνες από Βυζαντινούς πολεμιστές και μας τις παρουσιάζει...