Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Μαθηματικά: "Κεφάλαιο 32: Μονάδες μέτρησης εμβαδού"...

Ξέρετε με ποιες μονάδες μετράμε μια επιφάνεια (ή αλλιώς, εμβαδό);

Στο κεφάλαιο ετούτο θα μάθουμε τις μονάδες μέτρησης εμβαδού και θα μάθουμε επίσης πώς μπορούμε να εκφράσουμε με διαφορετικούς τρόπους μια επιφάνεια, αλλά και πώς μπορούμε να πάμε από τη μία μονάδα μέτρησης στην άλλη.

Για την έντυπη μορφή του υλικού (κατέβασμα ή/και εκτύπωση) κλικ εδώ.