Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

"Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα" (παρουσιάσεις)...