Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

"Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς" (παρουσιάσεις)...